Subak merupakan slah satu warisan leluhur yang harus di lestarikan dan dijaga. Subak hanya ada di Bali. Subak adalah sistem pengairan.